Saturday, May 17, 2014 @ 11:14 AM  0 stares
Kata seorang rakan;
Apa yang paling sakit ialah aku percaya yang dia takkan tinggalkan aku.
Akhirnya dia ditinggalkan juga.
Disini yang paling sakit bukanlah rasa ditinggalkan.
Tapi rasa percaya itu.
- Seksi Ovari, Fazleena Hishamuddin
L. Kay.